ФИЗИКО-ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИНЕРАЛНA ВОДA

МЕДИКАЛ СПА ЕНКАНТО БИЙЧ

Водата е слабо минерализирана (543 мг/л), хидрокарбонатно- сулфатно-натриева, калциево-магнезиева вода с алкална реакция – 7.94 рН., хипотермална, с температура под 24 градуса, бистра, без вкус.
Водата е най-подходяща за външно приложение и оказва благотворно влияние върху организма за лечение, рехабилитация и профилактика.

Използвана в програми под лекарско наблюдение, в комбинация с процедури с лечебна кал и физиотерапия в Медикал Спа център, се прилага се успешно при лечение на:

  • заболявания на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни /в ремисия/ ставни заболявания; артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит),
  • ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния), заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.)
  • инхалационно лечение (при хронични неспецифични заболявания на горни и долни дихателни пътища).
     
Аниони    
Флуориди (F) mg/l 0.304
Хлориди (Cl) mg/l 30.49
Хидрогенкарбонати (HCO3) mg/l 344.75
Сулфати (SO4²) mg/l 29.42
Нитрати (NO3¯) mg/l <1,00
Катиони    
Калций (Ca²+) mg/l 44.74
Магнезий (Mg²+) mg/l 38.9
Натрий (Na+) mg/l 30.36
Калий (K+) mg/l 4.09
Желязо (Fe-общо) mg/l 0.029
Силициева киселина (H2SiO3) mg/l 19
     
Обща минерализация mg/l 543
Активна реакция (рH)   7.94