ОБЩИ УСЛОВИЯ
С потвърждаването на резервация онлайн вие се съгласявате с правилата на ГРИФИД ХОТЕЛИ относно условията, анулирането на резервации, случаите на непристигане и т. н. , както следва:
Самото разглеждане на Уебсайта не създава каквото и да е споразумение между ГРИФИД ХОТЕЛИ и Потребителя. ГРИФИД ХОТЕЛИ предоставя информация на Уебсайта, свързана с Услугите, които предлага на него.
С достъпа до и използването на Уебсайта, Потребителят се задължава да приеме Общите условия, предвидени по-долу ("Общи условия"); затова препоръчваме на Потребителя да прочете внимателно този раздел. ГРИФИД ХОТЕЛИ си запазва правото да променя, модифицира, добавя или изтрива част от Общите условия, както и да прави промени в Услугите без предварително уведомление по всяко време.
Всички ресурси и технически изисквания, необходими за достъп до Уебсайта и Услугите, се поемат изключително от Потребителя, както и всички разходи или данъци, които могат да възникнат от предоставянето на Услугите.

ЦЕНИ
Всички цени, посочени в нашия уебсайт, са в лева (или в избраната валута) на стая, на ден и включват ДДС, туристическа такса и застраховка.
Цените, свързани с резервирането на Услугите, се посочват преди и по време на процеса на резервиране.
Цените се потвърждават на Потребителя с всички включени данъци, в търговската валута на хотела (в някои случаи тя може да се различава от местната валута на хотела) и са валидни само за периода,който е посочен на Уебсайта.
Всички резервации, независимо от техния произход, трябва да бъдат платени във валутата на хотела, освен в случаите, когато в хотела са посочени специални разпоредби.
Конвертирането на валути е показано само за информационни цели, никога за целите на договора. Гарантирана е само валутата, която е потвърдена при извършване на резервацията (ако тази валута е различна от валутата на хотела, разходите за превалутиране се поемат от потребителя).
Когато правите резервация, моля, посочете данните, които желаете да бъдат посочени във фактурата за услугите.

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Ценовата оферта е валидна за 24 часа. ГРИФИД ХОТЕЛИ си запазва правото да променя цените и специалните оферти в зависимост от заетостта на хотела.
Ценовата оферта, показана на уебсайта, се основава на тарифата, валидна за страната на пребиваване на потребителя, като се използва IP адресът на потребителя като референтен. В случай че поради несъответствие между IP адреса на потребителя, използван за достъп до уебсайта, и неговата държава на произход, е направено неправилно изчисление, ГРИФИД ХОТЕЛИ си запазва правото да промени офертата на системата, като предварително уведоми потребителя.
В случай че ГРИФИД ХОТЕЛИ отмени резервацията поради природни бедствия или форсмажорни обстоятелства, резервацията се анулира, без да дава право на Потребителя да предявява претенции или да иска обезщетение. Това събитие трябва да бъде съобщено на Потребителя, когато е възможно, чрез канала за комуникация, използван при потвърждаване на резервацията.

РЕЗЕРВАЦИЯ
Резервациите в ГРИФИД ХОТЕЛИ могат да бъдат направени, както следва:
- На телефон +359 (0) 700 20 909 или по електронна поща на [email protected]
- Онлайн чрез уебсайта www. grifidhotels.com
- Директно в хотела

1. Резервация по имейл и телефон
Когато правите резервация по имейл или телефон, е необходимо да ни изпратите запитване на [email protected]. com или да се обадите на телефон +359 (0) 709 20 909, като предоставите информация за името на госта, периода на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата /възраст/, след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.

2.Онлайн резервация
Можете да направите онлайн резервация чрез модула за онлайн резервации на нашия уебсайт, след като въведете необходимите параметри, като период на престой, брой лица и изберете желания тип стая.

3. Резервации на място директно в хотела
Когато правите резервация на място, е необходимо да ни предоставите името на госта, периода на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата /възраст/, след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Ценовата оферта може да бъде представена на хартиен носител или по електронна поща.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
Вашата резервация се счита за потвърдена, но НЕ ГАРАНТИРАНА, докато не бъде платен депозит в размер на 100% от изчислената сума в съответствие с условията, валидни и потвърдени за конкретната резервация. Едва след получаване на пълната сума по резервацията, тя се счита за потвърдена и ГАРАНТИРАНА.
В случай на късно пристигане или непристигане, моля, уведомете ни предварително.


МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащане с кредитна карта, чието име е различно от това на резервацията. В случай че картодържателят не е лицето, което ще отседне в хотела, той ще трябва да предостави допълнителна информация, освен тази, която обикновено се изисква в рамките на процеса на закупуване. Ако тази информация не е предоставена правилно, плащането трябва да се извърши в хотела, а ако изобщо не е предоставена, резервацията няма да бъде валидна.
2. Плащане чрез PayPal (достъпно за избрани хотели на Грифид): Потребителят, ако е потребител на PayPal, може да плати за резервацията чрез своя PayPal акаунт.
3. Плащане на място: Плащането може да бъде извършено от Потребителя в брой или с карта при пристигането му в хотела. В такъв случай, за да гарантира резервацията, Потребителят трябва да въведе информация за кредитната карта на купувача и в случай че той не се яви в хотела или промени данните, ГРИФИД ХОТЕЛИ ще му начисли предвидените неустойки. В никакъв случай не е гарантирано, че методът на плащане, използван за първоначалната гаранция, може да се използва за плащане на място. Плащанията в брой трябва да се извършват във валутата на хотела съгласно официалния фиксинг на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN.
4. Плащане с банков превод: Плащането на резервацията може да се извърши с банков превод по банковите сметки на ГРИФИД в евро или в лева. Всички банкови такси и разходи по превода са за сметка на клиента. В случай на плащане с банков превод в евро, сумата на резервацията трябва да бъде изчислена по националния фиксиран обменен курс 1 EUR = 1,95583 BGN. Необходимо е да въведете вашето име, хотел и номер на резервацията като основание за плащане.
5. Плащане чрез виртуален ПОС терминал. ГРИФИД ХОТЕЛИ зачита Вашата поверителност
За да ви предпазим от измами при извършване на плащане с кредитна карта, прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации. Сигурността при въвеждане и предаване на данните за картата е гарантирана чрез използването на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и съответната платежна страница на нашата банка. Автентичността на вашата кредитна карта се проверява чрез въвеждане на стойността за проверка на картата (CVV2). Освен това, за да ви идентифицира като картодържател, платежният сървър на нашата банка за електронна търговия поддържа системите за удостоверяване на международните картови организации – потвърдени от сигурния защитен код на VISA и MasterCard, в случай че сте регистрирани да ги използвате. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на обработката на резервацията и плащането и няма да бъдат разкривани на трети страни. Разписка за транзакция. Ако транзакцията е обработена успешно, на екрана се показва разписка за транзакцията, която трябва да разпечатате и да запазите. Приемаме плащания с MasterCard, Visa и Visa Electron. Проверете при издателя на кредитната си карта дали е съвместима с онлайн транзакциите. Валутата на транзакциите при плащания с кредитни карти е лев.


УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ
1. В случай на анулиране на предплатена резервация се прилагат условията, потвърдени за конкретната резервация.
2. Ако анулирането е направено в по-късен момент от този, посочен в предходната точка 1, или в случай на непристигане, ГРИФИД ХОТЕЛИ задържа 100% от сумите, платени за онлайн резервации.
3. В случай на по-ранно заминаване се заплаща 1 допълнителна нощувка.


ОБЩИ ПРАВИЛА НА ХОТЕЛА
Във всички обществени зони на хотела се препоръчва дрес код: ежедневно облекло. Гостите могат да носят бански костюми само в зоната на плувните басейни на хотела.
Дрескод - дълги панталони за господата за вечерята се прилага в някои ресторанти, моля, прочетете информацията в описанието на хотела.
Хотелът си запазва правото да не допуска неприемливи нива на шум или поведение на гостите. Вие носите отговорност за спазването на всички обичайни стандарти за добро поведение по време на престоя си в хотела. В случай на отказ да се спазят изискванията, хотелът си запазва правото да анулира резервацията, без да носи отговорност за каквото и да е възстановяване на средства или обезщетение.
Политиката на хотела не допуска дискриминация въз основа на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етническа принадлежност или увреждане. От всички гости и персонал се очаква да спазват тази политика и хотелът си запазва правото да отстрани лице или лица, които са извършили нарушение на тази политика.
В хотела не се допускат домашни любимци.
Всички разходи за щети, нанесени на имуществото на хотела, се заплащат от лицата, които са ги причинили, по пазарни цени след представяне на фактура от хотела.
Храни и напитки не могат да бъдат изнасяни от ресторантите поради обществените изисквания и разпоредбите на HACCP.
Според българското законодателство е забранено да се пуши във фоайето на хотела, ресторанта, баровете и стаите.


КОНТАКТИ:
e-mail: [email protected]
тел: +359 (0)700 20 909
факс: +359 52 394 990
 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  • ГРИФИД ХОТЕЛИ си запазва правото да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други причини извън контрола на хотелиера. В такива случаи хотелиерът:
  • Ще ви бъде предоставена възможност да отседнете в друг хотел на ГРИФИД, без да бъдат променяни ценовите условия и качеството на избрания от вас продукт.
  • Възстановява платения от клиента депозит в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на писмено искане за това от туриста и не дължи неустойка на същия.
  • Ако гостът не е в състояние да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства и в рамките на 7 дни преди настаняването, той трябва да уведоми хотела, като представи писмени доказателства за причината за форсмажорните обстоятелства. В този случай хотелът осигурява настаняване за друг период, като предлага същите условия и цени и не възстановява платения депозит.