ОБЩИ УСЛОВИЯ
С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ГРИФИД ХОТЕЛИ  и гостите на хотелите, във връзка предоставяните услуги. Тези общи  условия се предоставят на разположение на заинтересуваните лица на български език,  както и в превод на  други езици. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на настоящите общи условия,  или  при наличие на несъответствия и различия между българския текст и  текста, преведен на всеки друг език,  се прилага българската версия, която е водеща.

I. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
1. ГРИФИД ХОТЕЛИ осигурява ползването на услугите, предмет на заявената и платена резервация, в пълното им количество,   при  условията на съответната резервация и съобразно настоящите общи условия. ГРИФИД  ХОТЕЛИ предоставя информация на Уебсайта, свързана с предлаганите услуги.
2. Ако не е уговорено друго, в конкретна промоционална или специална оферта, за целите на резервацията, деца се считат гости, на възраст от 2 години до 12,9 години към датата на настаняване, а бебета се считат деца от 0 до 1,9 години към датата на настаняване. Гост, навършил 13 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен.
3. Настаняването в ГРИФИД ХОТЕЛИ се извършва  след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. ГРИФИД ХОТЕЛИ администрира и обработва лични данни съгласно действащата нормативна уредба, като всяка  информация, получена от или за гостите,  ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации  и ползваните  услуги и няма да бъде предоставяна за други цели, освен в изрично предвидените от закона случаи.
4. Настаняване и освобождаване
4.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
- Настаняване: след 15:00 часа.
- Освобождаване на стаите: до 11:00 часа
4.2. В случаи на по-ранно настаняване и/или по-късно  освобождаване на стаята, спрямо посочените в т.4.1. по-горе часове,  и при положение, че това е възможно и е предварително съгласувано с ГРИФИД ХОТЕЛИ, се дължи допълнително заплащане.
4.3. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.
5. Трансфер. При направена резервация може да бъде допълнително поискан от Госта индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане. Трансфери, за които е договорена цена с госта и които не са използвани по причина, за която Хотелиерът не отговаря, като например - отказ на госта, забавяне на основания превозвач - авиокомпанията, автобусния или жп превозвач и други доставчици на транспортни услуги, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не представляват основание за претенции от страна на госта.
6. Паркинг: Паркингът не е включен в цената на настаняване и се доплаща на място в хотела. Молим Ви, да имате предвид, че паркоместата принадлежащи към ГРИФИД ХОТЕЛИ зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. ГРИФИД ХОТЕЛИ не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
7. Домашни любимци. В ГРИФИД ХОТЕЛИ не се приемат домашни любимци.

II. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
Договорът се счита за сключен при потвърждаване на резервацията от страна на ГРИФИД ХОТЕЛИ, както и плащане на пълната ѝ стойност. С направата на онлайн резервация Вие потвърждавате и приемате настоящите общи условия. Самото разглеждане на Уебсайта не създава каквото и да е споразумение между ГРИФИД  ХОТЕЛИ и Гостите.
1. Начин на резервация
Резервациите в ГРИФИД  ХОТЕЛИ могат да бъдат направени, както следва:
- На телефон +359 (0) 700 20 909 или по електронна поща на [email protected]
- Онлайн чрез уебсайта www. grifidhotels.com
- Директно в хотела
 1.1. Резервация по имейл и телефон
Когато правите резервация по имейл или телефон, е необходимо да ни изпратите запитване на book@grifidhotels. com или да се обадите на телефон +359 (0) 709 20 909, като предоставите информация за името на госта, периода на престой, броя на нощувките, броя на възрастните и децата (възраст в момента на настаняване), след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.
1.2. Онлайн резервация
Можете да направите онлайн резервация чрез модула за онлайн резервации на нашия уебсайт, след като въведете необходимите параметри, като период на престой, брой лица (възрастни и/или деца), възраст на децата в момента на настаняване, и изберете желания тип стая.
1.3.  Резервации на място директно в хотела
Когато правите резервация на място, е необходимо да ни предоставите името на госта, периода на престой, броя на нощувките, лица (възрастни и/или деца), възраст на децата в момента на настаняване броя на възрастните и децата (възраст), след което ще ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Ценовата оферта може да бъде представена на хартиен носител или по електронна поща.
2. Потвърждение на резервацията
Вашата резервация се счита за потвърдена, след получаване на посочен от Вас имейл адрес, на автоматично потвърждение със съответния номер резервация, когато резервирате през on-line резервационната система на ГРИФИД ХОТЕЛИ; или от електронните адреси [email protected] или [email protected] на ГРИФИД ХОТЕЛИ, със съответния номер на резервацията, когато резервирате чрез Кол центъра на ГРИФИД ХОТЕЛИ. Потвърдената резервация НЕ Е ГАРАНТИРАНА, докато не бъде извършено плащане  в размер на 100% от стойността на резервация. Едва след получаване  на пълната сума по резервацията, тя се счита за ГАРАНТИРАНА.

III. ЦЕНИ
1. Всички цени, посочени в Уебсайта на ГРИФИД ХОТЕЛИ, са в лева (или в избраната валута),  на стая, на ден и включват ДДС, туристическа такса и застраховка.  Цените са валидни за посочения в Уебсайта период. При наличие  на  обявени специални и/или промоционални  пакетни предложения, - цените са посочени за приложимия, по отношение на тях период. Общата дължимата по всяка една конкретна резервацията стойност  се калкулира автоматично  в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от избраната актуална или приложима ценова оферта за съответния период.
2. Цените, свързани с резервирането на Услугите, се посочват преди и по време на процеса на резервиране.
3. Всички резервации, независимо от техния произход, трябва да бъдат платени във валутата на хотела, освен в случаите, когато в хотела са посочени специални разпоредби.
4. Конвертирането на валути е показано само за информационни цели, никога за целите на договора. Гарантирана  е само валутата, която е потвърдена при извършване на резервацията (ако тази валута е различна от валутата на хотела, разходите за превалутиране се поемат от лицето, извършващо съответното плащане).
5. ГРИФИД ХОТЕЛИ  си запазва правото да променя цените и специалните оферти в зависимост от заетостта на хотела.
6. Промоционалните оферти са валидни само за резервации, направени в периода, в който е обявена промоцията, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на вече резервирал гост за редуциране на цената, възстановяване на разликата в цената или основание за рекламация.
7. Ценовата оферта, показана на уебсайта, се основава на тарифата, валидна за страната на пребиваване на потребителя, като се използва IP адресът на потребителя като референтен.
8. Крайната цена на резервацията не подлежи на промяна  в случай на промяна в размера на данъците или таксите върху включените в договора услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на услугите, включително туристически такси, ДДС и др.

IV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Плащане на място: Плащането може да бъде извършено от Потребителя в брой или с карта  на рецепцията в хотела.
Плащане с банков превод: Плащането на резервацията може да се извърши с банков превод по банковите сметки, посочени в потвърждението на резервацията, в евро или в лева. Всички банкови такси и разходи по превода са за сметка на клиента. При извършване на банковия превод, моля въведете име на лице, което ще ползва платената резервация, хотел и номер на резервацията като основание за плащане.
Плащане чрез PayPal (достъпно за избрани хотели на Грифид): Резервации могат да се заплащат чрез PayPal акаунт.
Плащане чрез виртуален ПОС терминал. ГРИФИД ХОТЕЛИ  зачита Вашата поверителност. За да ви предпазим от измами при извършване на плащане с банкова карта, прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации. Сигурността при въвеждане и предаване на данните за картата е гарантирана чрез използването на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и съответната платежна страница на нашата банка. Автентичността на вашата банкова карта се проверява чрез въвеждане на стойността за проверка на картата (CVV2). Освен това, за да ви идентифицира като картодържател, платежният сървър на нашата банка за  електронна търговия поддържа системите за удостоверяване на международните картови организации – потвърдени от  сигурния защитен код на  VISA и MasterCard, в случай че сте регистрирани да ги използвате. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на обработката на резервацията и плащането и няма да бъдат разкривани на трети страни, освен при наличие на законово основание за това.
Разписка за транзакция. Ако транзакцията е обработена успешно, на екрана се показва разписка за транзакцията, която трябва да разпечатате и да запазите. Приемаме плащания с MasterCard, Visa и Visa Electron. Проверете при издателя на банковата си карта дали е съвместима с онлайн транзакциите. Валутата на транзакциите при плащания с банкови карти е лев.
Плащане с банкова карта,  чието име е различно от това на резервацията. В случай че картодържателят не е лицето, което ще отседне в хотела, той ще трябва да предостави допълнителна информация, освен тази, която обикновено се изисква в рамките на процеса на закупуване. Ако тази информация не е предоставена правилно и пълно, плащането трябва да се извърши предварително, в хотела или чрез банков превод, за да бъде гарантирана резервацията.
Превалутиране. В случай на настъпило  превалутиране, в резултат на извършено плащане в друга валута, евентуално  установилата се разлика в общата стойност на резервацията е за сметка на  платеца.  При плащане в евро, сумата на резервацията трябва да бъде изчислена по националния фиксиран обменен курс 1 EUR = 1,95583 BGN. В случай на промяна на фиксирания курс на БНБ на  еврото спрямо лева, промяната се прилага  автоматично с  обявяването ѝ от БНБ, независимо от посочената в настоящите общи условия стойност.
След успешно плащане на стойността на направената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

V. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ  И ПРОМЕНИ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
1.  Анулиране  и промени на резервацията от страна на госта
1.1. По време на процеса на резервация крайният срок за анулация и сумата на неустойката за анулация са ясно посочени. Крайният срок за анулация е свързан с началната дата на резервираната услуга и сумата на неустойката при анулиране зависи от общата дължима сума за резервацията. Моля, обърнете внимание на тези условия за анулация, когато правите своята резервация, за да избегнете санкции за анулация или неявяване или предсрочно прекратяване на престоя.
1.2.  Ако анулирате резервацията си преди крайния срок за анулиране, посочен по време на процеса на резервация, няма да бъде приложена неустойка за анулиране и ще получите обратно в пълен размер всички платени суми. Възстановяването на средства се осъществява единствено по банков път, след като гостът предостави информация за номера на банковата си сметка, адрес на банката и собствен адрес. Преводът за възстановяване на суми не е автоматичен процес и се извършва в срок до 30 календарни дни от датата на получаване на нужната информация от страна на госта, описана в предходното изречение.
1.3.  Ако не е предвидено  друго в условията на конкретната резервация и анулирането е направено в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняване, в случай на неявяване в деня на настаняването или предсрочно прекратяване на престоя, ГРИФИД Хотели задържа като обезщетение (неустойка)  пълният размер на платената по резервацията сума.
1.4. Анулирането става чрез изпращане на имейл до [email protected], който следва да съдържа номера на резервацията, както и данни за гостите и датите на престой. Резервации, направени в сайта www.grifidhotels.com , могат да бъдат анулирани и през резервационния панел чрез проследяване на линка, водещ към Вашата резервация и бутон “Анулирай резервацията”. Ще бъдете информирани при успешно анулиране на резервацията.
1.5. В случай на по-ранно заминаване* на всички гости или на част от гостите по конкретната резервация, независимо от причината за това, на ГРИФИД ХОТЕЛИ  се дължи  обезщетение (неустойка) в размер  на стойността на резервацията за периода на нереализираните нощувки.
1.6. Промяна по направена резервация би могла да бъде направена от госта по следния начин: чрез имейл на [email protected]  или на телефон +359 (0) 700 20 909.
1.7. Промени в характеристиката на услугите, цената, условията за плащане и политиката за анулиране се допускат само при условията, посочени по-долу като промяната може да бъде допълнително таксувана.
1.8. Промяна на периода на резервацията се допуска само  след потвърждение от страна на Хотелиера.  При промяна на престоя, ако за новоизбрания от госта период е налична ценова оферта с по-ниска цена, разликата между  дължимата/платената по променената резервация цена и приложимата след промяната  ценова оферта, се дължи на ГРИФИД ХОТЕЛИ като обезщетение. В случай, че актуалната цена е по-висока и/или новият период на резервацията е в по-скъп ценови период, гостът дължи доплащане на разликата.
1.9. Промяна в броя гости от страна на госта в посока увеличаване на леглата/стаите по резервацията, се допуска само след потвърждение от Хотелиера, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните гости и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на гостите е допустимо без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация. След този срок, при  намаляване на броя гости по резервацията се прилагат условията за анулация  се допуска само след потвърждаване от страна на Хотелиера и договаряне на условията за промяната.
1.10. При желание за промяна на мястото на настаняване  - друг хотел от веригата GRIFID, от страна на госта, той може да направи запитване за това като изпрати имейл до [email protected] или се свърже с хотела на телефон +359 (0) 700 20 909. Промяна в мястото за настаняване се допуска само след изрично потвърждение от страна на хотелиера. Ако за новоизбраното от госта място за настаняване е налична ценова оферта с по-ниска цена, същата не е приложима при промяната, освен ако страните не се споразумеят за друго, а разликата между  дължимата/платената по променената резервация цена и приложимата след промяната  ценова оферта, се дължи на ГРИФИД ХОТЕЛИ като обезщетение. В случай, че цената на новата услуга е по-висока от тази на потвърдената резервацията, гостът дължи доплащане за разликата.
* За ранно заминаване се счита всяко напускане на хотела и освобождаване на легло/стая преди оригинално резервираната дата на напускане/заминаване. В случаи, когато гостите възнамеряват да си заминат по-рано, но това се случи след 11:00 часа, хотелът ще зачита този ден като оползотворен от госта и няма да бъде включен към обезщетението дължимо към  ГРИФИД ХОТЕЛИ.
2.  Анулиране и промени в резервацията от страна на ГРИФИД ХОТЕЛИ.  
2.1.  ГРИФИД ХОТЕЛИ има право едностранно и без да дължи плащане на обезщетения и/или неустойки да анулира резервация, по време на престоя на госта,  в следните случаи:
- При  поведение на гост или негов придружител, което според Хотелиера или негови представители, контрагенти и/или служители причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други гости, служители или партньори или създава риск от увреждане на имуществото на хотелиера или на трети лица.
- При нарушаване на Политиката на ГРИФИД ХОТЕЛИ.
2.2. Ако ГРИФИД ХОТЕЛИ отмени резервация поради причини, различни от посочените в т.2.1. от настоящия раздел V,  гостът има право да получи аналогична услуга при същите или сходни условия в друг ГРИФИД хотел, или да възстановяване на  платените по отменената резервация суми,  в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на писмено искане за това от госта.
2.3. За анулиране  на резервация по горепосочените в т. 2.1. и т.2.2. причини, гостът ще  бъде уведомен, когато е възможно, чрез канала за комуникация, използван при потвърждаване на резервацията, по имейл или по друг начин, включително и по телефон.
2.4. ГРИФИД ХОТЕЛИ, запазва правото си  да промени мястото за настаняване с такова от същата или по-висока категория, при същите условия на настаняване и изхранване, в друг ГРИФИД хотел. При липса на съгласие, гостът може да анулира безплатно резервацията и да получи обратно 100 % от заплатената от него стойност . Хотелиерът уведомява госта по имейл или телефон за промяната, като до определения в уведомлението краен срок, гостът трябва да информира Хотелиера за решението си. При липса на уведомяване, се приема, че гостът е приел промяната. При приемане на заместваща услуга с по-ниска цена гостът има право на възстановяване на разликата в цената.
3. Форсмажорни обстоятелства. Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол (с изключение на уреждането на плащанията), което включва без ограничения природни бедствия, военни действия, стачки, епидемии, земетресение, пожар, наводнение, решения на правителството. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия Договор, на която са причинени. Двете страни по Договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства.

VI. ПОЛИТИКА НА ГРИФИД ХОТЕЛИ
1. Във всички ГРИФИД ХОТЕЛИ, се  стремим да предоставим на всички наши гости високо ниво на качество, комфорт, спокойствие и сигурност. Политиката на ГРИФИД ХОТЕЛИ цели  да подпомогне и да гарантира максималната безопасност и удовлетвореност на  нашите гости.
2. Политиката на хотела не допуска дискриминация въз основа на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етническа принадлежност или увреждане. От всички гости и персонал се очаква да спазват тази политика и хотелът си запазва правото да отстрани лице или лица, които са извършили нарушение на тази политика.
3. Достъп до стаята от страна на служители на ГРИФИД ХОТЕЛИ: Екипът на ГРИФИД ХОТЕЛИ запазва правото на достъп до стаите, с цел почистване, поддръжка, проверка на състоянието на мебелите и уредите в тях или с цел предотвратяване на  инциденти или преустановяване на неприеливо поведение от страна н гостите, противоречащо на политиката на ГРИФИД ХОТЕЛИ.  
4. Хавлиени кърпи. Не допускаме ползването на хавлиени кърпи от стаята Ви  в зоната на басейна или плажа. Информация относно ползване на хавлии за ползване на басейна и плажа ще получите от рецепция.
5. Евакуационни инструкции: Молим Ви, да се запознаете с инструкциите при аварийни ситуации както и  с Плана за евакуация, намиращ се на вътрешната страна на вратата на Вашата стая.
6. Сейф. На Ваше разположение, в хотелската Ви стая има сейф. ГРИФИД ХОТЕЛИ  препоръчва да съхранявате ценностите си в него.
7. Басейн/плаж. Гостите се задължават да спазват правилата за ползване на басейна и правилата за поведение на плажа, които са обозначени на съответните обекти.
8. Ресторанти. Храни и напитки не могат да бъдат изнасяни от ресторантите поради обществените изисквания и разпоредбите на  HACCP.
9. Облекло. Във всички обществени зони на хотела се препоръчва дрес код: ежедневно облекло. Гостите могат да носят бански костюми само в зоната на плувните басейни на хотела. Дрескод за вечеря – спортно - елегантен (разрешени са къси панталони, с изключение на плажно облекло, джапанки и риза без ръкав). Моля, прочетете информацията в описанието на хотела.
10. Пушене. Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на територията на ГРИФИД ХОТЕЛИ  е забранено.
11. Повреда или кражба на хотелска или чужда собственост. Всеки гост носи отговорност за нанесените щети (умишлени и неумишлени) на територията на комплекса, причинени лично от него. ГРИФИД ХОТЕЛИ има право да начисли по сметката на виновните за причинената щета върху имуществото на ГРИФИД ХОТЕЛИ,  в размер според ценоразпис, предоставен на рецепция, която  сума гостът следва да заплати.
12. На територията на ГРИФИД ХОТЕЛИ не се допуска грубо и агресивно държание, нецензурни изразни средства, крясъци, обиди, както и всякакъв вид физическо или вербално посегателство върху личността на останалите гости и/или  персонала на хотела.
13. ГРИФИД ХОТЕЛИ не носят отговорност и не дължат възстановяване на суми и/или плащане на обезщетения и/или госта при:
- Загуба, повреда или погиване на ценности, пари, документи и други вещи, оставени в стаята на хотела или друго място на територията на хотела;
- Неправилно попълване на бланката за резервация от страна на госта или негов пълномощник/представител;
- Вреди или анулации поради действия на трети лица, в това число гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи, независимо от това, че поради тези действия гостът/гостите са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга;
- Услуги, които допълват туристическата програма или престоя в ГРИФИД ХОТЕЛИ, изпълнявани от трети лица, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии и др. В тези случаи  отговорност за имуществени и неимуществени вреди пред госта носи конкретният изпълнител на услугата;
- Технически аварии в мястото за настаняване или съоръженията към него, използвани от госта, поради които част от услугата или цялата услуга не може да бъде изпълнена;
- При отказ, отклонение или пропускане от страна на госта/гостите от консумацията на платени услуги;
ГРИФИД ХОТЕЛИ  си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ПОЛИТИКАТА  си.

КОНТАКТИ:
e-mail: [email protected]
тел: +359 (0)700 20 909